(1)
Węcel, K.; Sawiński, M.; Stróżyna, M.; Lewoniewski, W.; Księżniak, E.; Stolarski, P.; Abramowicz, W. Artificial intelligence—friend or Foe in Fake News Campaigns. EBR 2023, 9.