Mruk, H. (2016) “Book Review - Robert B. Cialdini, Steve J. Martin, Noah J. Goldstein, Mała wielka zmiana. Jak skutecznie wywierać wpływ [The Small Big. Small Changes that Spark Big Influence] ”, Economics and Business Review, 2(2), pp. 162–164. doi: 10.18559/ebr.2016.2.10.