1.
Węcel K, Sawiński M, Stróżyna M, Lewoniewski W, Księżniak E, Stolarski P, Abramowicz W. Artificial intelligence—friend or foe in fake news campaigns. EBR [Internet]. 2023 Jul. 20 [cited 2023 Sep. 29];9(2). Available from: https://journals.ue.poznan.pl/ebr/article/view/736