Global experience in providing social protection of population

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18559/ref.2020.3.2

Keywords:

social protection, social welfare, world experience, socially oriented economy, Social Insurance

Abstract

The aim of the article is to analyse the experience of providing social protection of population in the countries with socially oriented market economies for further implementation in Ukraine and other countries, which are in need of the social welfare reform. The need for social protection of population has been proved. It is noted that the modern social protection system should include a set of social guarantees, forms, methods and instruments of social assistance. The state’s social expenditures in the countries that are members of the Organization for Economic Cooperation and Development are analysed. It is established that the social sphere of different countries is characterised by certain features of social welfare, which are caused by unequal level of state regulation and are reflected in relevant state policy. Basic models of social policy are described. The global experience of social welfare in the countries with socially oriented market economy is analysed. The main determinants of social protection of population in the world practice as well as measures, which contribute to the development of the social sphere are identified.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Antropov, V. (2005). Modeli sotsialnoy zaschityi v stranah ES. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnyie otnosheniya – World Economy and International Relations, 11, 70-77.

Bezuhla, V. O., Zahirniak, D. M., Shapoval, L. P. (2011). Sotsialne strakhuvannia. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury.

Berezin, O.V., Bezpartochnyi, M.H., Nikilieva, L.O. (2013). Mekhanizmy formuvannia ta metodolohiia rozvytku zakladiv i pidpryiemstv sotsialnoho obsluhovuvannia. Poltava: Inter Hrafika.

Biltsan, A. (n. d.). Modeli sotsialnoho zakhystu naselennia u sviti. Retrieved from http://bsfa.edu.ua/files /konf_november/biljzan.pdf.

Bolotina, N. B. (2005). Pravo sotsialnoho zakhystu: stanovlennia i rozvytok v Ukraini. Kyiv.: Znannia.

Deacon, B. (2001) International Organizations, the EU and Global Social Policy. In: Sykes R., Palier B., Prior P.M., Campling J. (eds) Globalization and European Welfare States (pp.59-76). Palgrave, London.

Epstein, W. M. (2002). American policy-making welfare as ritual. Lanham, Boulder, New York and Oxford: Rowman and Littlefield Publishers.

Esping-Andersen, G. (1994). The three worlds of welfare capitalism. Princeton (N.J.): Princeton univ. Press.

Feschenko, N. V., Nuykina, S. V. (2006). Sotsialnoe strahovanie. Habarovsk: Izd-vo DVGUPS.

Goldberg, G. S. (2002). Diminishing Welfare: Convergence toward a Liberal Model? In G. Goldenberg, M. Rosenthal. Diminishing Welfare: A Cross-National Study of Social Provision (рр. 342-343). Westport; Connecticut; London: Auburn House.

Hayek, F. (1979) The Political Order of a Free People. Chicago.

Hegel, G. (1990). Filosofiya prava: per. s nem. Moskva: Mysl.

Hrynchyshyn, I. M. (2014). Rehionalni osoblyvosti formuvannia ta vykorystannia finansovykh resursiv sotsialnoho strakhuvannia. In I. Z. Storonianska, Finansovi mekhanizmy formuvannia konverhentnoi modeli rehionalnoho rozvytku (рр.299-345). Lviv: Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M. I. Dolishnoho NAN Ukrainy.

Hudson, R. & Williams, A. M. (2001). Re-Shaping Europe: The challenge of new divisions with homogenized politicaleconomical space. In Fink J. & Lewis G. (Eds). Rethinking European welfare: transformation of Europe and social policy (pp. 42-55). London, Thousand Oaks and California: Sage.

Ilchuk, L. (n. d.). Svitovyi dosvid modelei sotsialnoi polityky ta yikh mozhlyvist vykorystannia v Ukraini. Retrieved from http://cpsr.org.ua/index.php?option.

Kant, I. (1994). Sobr. sochinenij: per. s nem. (Vols. 6). Moskva: Mysl.

Kari, M. (1998). Meeting with EU social policy: The experience of a new Member State. Antwerpen-Apeldoorn: Maklu.

Karlin, M. I., Borysiuk, O. V. (2013). Upravlinnia derzhavnymy finansamy. Lutsk: PP Ivaniuk.

Keynes, John M. (1992). Obshaya teoriya zanyatosti, procenta i deneg. Antologiya ekonomicheskoj mysli: per. s angl. (Vols. 1, рр. 155-180). M.: Ekonomika.

Koval, O. (n. d.). Dosvid sotsialnoho zakhystu ta rol orhanizatsii v Polshchi. Retrieved from http://lawngo.net/?itemid=523.

Locke, John (1988). Dva traktatata o pravlenii (Vols. 1–3). Moskva: Mysl.

Leibfried, S. (1992). Social Europe: Welfare-State Trajectories of the European Community, in Otto H.-U., Floesser G. (eds.) How to Organize Prevention: Political, Organizational, and Professional Challenges to Social Services. (pp. 17- 60). Berlin.

Lorenc, U. (1997). Socialnaya rabota v izmenyayushejsya Evrope. Kiev.: Associaciya psihiatrov Ukrainy.

Malovanyi, M. I. (2011). Istoriia rozvytku sotsialnoho zakhystu u sviti. Innovatsiina ekonomika – Innovative economy, 22, 253-258.

Nadtochii, B. (2003). Sotsialne strakhuvannia u konteksti istoriі. Sotsialnyi zakhyst – The social protection, 2, 20-24.

OECD. (2019). Social Expenditure Database (SOCX). Retrieved from https://stats.oecd.org/

Opryshko, V. F., Omelchenko, A. V., Fastovets A. S. (2002). Pravo Yevropeiskoho Soiuzu. Kyiv.: KNEU.

Pavlenko, M. (2002). Svitovyi dosvid funktsionuvannia system sotsialnoho strakhuvannia. Uroky dlia Ukrainy. Ukraina: aspekty pratsi – Ukraine: aspects of work,6, 30-36.

Petty, W. (1992). Traktat o nalogah i sborah. Antologiya ekonomicheskoj klassiki: per. s angl. (Vols. 1, рр. 235-260). M.: Ekonomika.

Pol de Noier. (1999). Systema sotsialnoho zabezpechennia v Niderlandakh. Sotsialna polityka i sotsialna robota – Social policy and social work, 2, 28-38.

Ricardo, D. (1992). Nachala politicheskoj ekonomii i nalogovogo oblozheniya. Antologiya ekonomicheskoj klassiki: per. s angl. (Vols. 1, рр. 285-305). M.: Ekonomika.

Sapir, A. (2005). Globalization and the Reform of European Social Models. Background document for the presentation at ECOFIN informal meeting in Manchester, 9 Sept. 2005. Retrieved from http: //www.bruegel.org.

Servatynska, I. M. (2014). Modeli sotsialnoi polityky ta sotsialnoho strakhuvannia: svitovyi i vitchyznianyi dosvid. Svit finansiv – The world of finance, 3, 163–172.

Smith, A. (1992). Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov. Antologiya ekonomicheskoj klassiki: per. s angl. (Vols. 1, рр. 355-372). M.: Ekonomika.

Stepanova, O. V. (2016). Finansuvannia sotsialnoho zakhystu v umovakh detsentralizatsii: zarubizhnyi dosvid ta natsionalni realii. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investment: practice and experience, 22, 73-79.

Sukhanova, A. (2011). Evoliutsiia rozvytku sotsialnoho strakhuvannia. Retrieved from http://sophus.at.ua/publ/2011_11_15_16_kampodilsk/.

Titmuss, R. M. (1974) Social Policy: An Introduction. London: Unwin Hyman. [in English].

Vasechko, L. (2003). Systema sotsialnoho strakhuvannia v zakordonnykh krainakh: korysnyi dosvid dlia Ukrainy. Visnyk KNUTD – KNUTD Bulletin, 3, 37-43.

Voytenkova, G.F., Lebedeva, E.G. (2007). Sotsialnaya podderzhka semey s detmi v SShA. Narodonaselenie – Population, 4, 94-106.

Weekers, S. & Pijl, M. (1998). Home Care and Care Allowance in the European Union. Netherlands: NIZW.

Yarova, L. (2012). Systema sotsialnoho zakhystu u krainakh Tsentralnoi i Skhidnoi Yevropy. Osvita rehionu. Politolohiia. Psykholohiia. Komunikatsii – Education of the region. Politology. Psychology. Communications, 1, 122-126.

Downloads

Published

2020-12-30

How to Cite

Tregubov, O., & Holovina, L. (2020). Global experience in providing social protection of population. Research Papers in Economics and Finance, 4(3), 17–25. https://doi.org/10.18559/ref.2020.3.2

Issue

Section

Articles